Aktualności

Produkty

+Komputery TEMPEST
Komputery TEMPEST

Komputery klasy TEMPEST to urządzenia o obniżonym poziomie emisji elektromagnetycznej zapewniające bezpieczeństwo i ochronę przed ulotem zgromadzonych na nich danych i informacji. Znajdują zastosowanie w służbach siłowych, samorządzie i wszędzie tam gdzie prowadzone są kancelarie niejawne.

WAREL zapewnia nie tylko dostawę i montaż zestawów komputerowych (jednostka centralna, monitor, drukarka, inne urządzenia peryferyjne) zgodnych ze specyfikacją i potrzebami Zamawiającego, ale także dostosowane do potrzeb indywidualnego użytkownika oprogramowanie. Możliwe jest również zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń sprzętowych takich jak czytniki kart, sensory otwarcia czy blokady chroniące komputer przed nieuprawnionym dostępem.

Komputery TEMPEST dostępne są w trzech klasach bezpieczeństwa wg normy SDIP-27 level A, B, C. Gotowe zestawy posiadają certyfikat ochrony elektromagnetycznej właściwej służby ochrony państwa.

+Maszyny, urządzenia i linie technologiczne
Maszyny, urządzenia i linie technologiczne

Po trudnym procesie restrukturyzacji ZE Warel Sp. z o.o. rozpoczęła nowy etap swej działalności.

Jesteśmy producentem autorskich i unikatowych rozwiązań techniczno technologicznych zarówno do produkcji wyrobów z różnych tworzyw sztucznych jak i instalacje do ekologicznego przetwarzania odpadów komunalno poprodukcyjnych.

Nasi inżynierowie są w stanie zaprojektować i wdrożyć do produkcji najtrudniejsze oczekiwania klientów.

Pobierz pełną efertę w PDF
+Kontenery
Kontenery

Produkowane przez WAREL aluminiowe kontenery specjalne przeznaczone mogą być do zabudowy urządzeń łączności, informatyki, radiolokacji i innych urządzeń wymagających odpowiedniego zabezpieczenia przed ulotem informacji oraz określonego mikroklimatu. Spełniają wymagania określone w normie NO-06-A200 dla kategorii B1 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, dopuszczalnych poziomów emisji ubocznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne.

Zapewniają poprawną pracę przy występowaniu zagrożeń i narażeń mechanicznych i klimatycznych określonych wymaganiami wojskowej polskiej normy NO-06-A103 dla grupy N7-UZ-IIA. Mogą być zasilane z sieci lub agregatu o napięciu 230V lub 3 x 400V oraz transportowane dowolnym środkiem transportu.

+Zabudowy kontenerowe
Zabudowy kontenerowe

WAREL oferuje również produkcję zabudów kontenerowych czyli mobilnych obiektów ukompletowanych i wyposażonych w zależności od przeznaczenia.

Mogą one spełniać funkcje transmisyjne czy komutacyjne. W systemach wymiany informacji w kanałach radiowych, kablowych lub satelitarnych, mogą być zarówno stacjami węzłowymi jak i końcowymi.

WAREL może również wykonać zabudowy kontenerów zasilania, socjalnych czy kancelarii polowych wyposażone według indywidualnych wymagań użytkownika.

Usługi

WAREL wykonuje usługi w zakresie obróbki mechanicznej i montażu elektronicznego w oparciu o materiały własne lub dostarczone przez klienta.

Obróbka mechaniczna

W zakresie obróbki mechanicznej WAREL oferuje: wycinanie blach na prasie Raskin, wycinanie i tłoczenie na prasach mimośrodowych, gięcie blach na krawędziarkach, spawanie stali i metali kolorowe, drążenie wgłębne i drutowe, obróbkę frezarską na centrach obróbczych i frezarkach tradycyjnych, toczenie na tokarkach sterowanych numerycznie TUG, tokarkach rewolwerowych i pociągowych.

Wykonawstwo podzespołów

W zakresie wykonawstwo podzespołów i zespołów oraz montażu elektronicznego WAREL oferuje: montaż płytek drukowanych z elementami przewlekanymi, montaż płytek drukowanych z elementami SMD, szycie wiązek przewodów, montaż kabli i wykonywanie kabli m.in. w technologii Raychem, uruchamianie i sprawdzanie urządzeń elektronicznych.

Zarząd

Stanisław Rogalski

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza: 

Kontakt

Sekretariat – Agnieszka Fabisiak

Tel.(+48 22) 35-38-114
Fax (+48 22) 35-38-115
e-mail: office@warel.com.pl

Dyrektor ds. Produkcji – Lech Szypulski

Tel. (+48 22) 35-35-702
Tel kom. 507 115 874
e-mail: lech.szypulski@warel.com.pl

Prezes Zarządu – Stanisław Rogalski

Tel.(+48 22) 35-38-114
Tel. kom. 500 659 248
e-mail: stanislaw.rogalski@warel.com.pl

Dyrektor ds. Rozwoju i Technik Innowacyjnych – Stanisław Obrocki

Tel. (+48 22) 35-35-702
Tel. kom. 510 225 386
e-mail: stanislaw.obrocki@warel.com.pl

Dział Handlu i Marketingu – Józef Jóźwik

Tel. (+48 22) 35-35-703
Tel kom. 510 225 381
e-mail: jozef.jozwik@warel.com.pl

Formularz Kontaktowy

Zabezpieczenie antybotowe

[recaptcha* recaptcha-947]